Close

Zadanie 1

Pomniki, monumenty od najdawniejszych czasów były jedną z podstawowych form wyrażenia pamięci historycznej, czy szacunku do naszych przodków. W Polsce wiele pomników i tablic upamiętnia ważne wydarzenia i osobistości, które na zawsze wpisały się w polską historię. Niewątpliwie stworzenie i uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja było bardzo ważnym wydarzeniem, które nie tylko zmieniło bieg historii, ale również stworzyło fundamentalne zasady funkcjonowania państwa. Część z nich aktualna jest do dziś.

W naszym zadaniu sprawdzimy nie tylko Waszą wiedzę historyczną, ale także orientację w terenie i znajomość kartografii. Poniżej znajdziecie nazwy czterech różnych miejscowości. Pierwszą częścią zadania jest wyznaczenie punktu (miasta) przecięcia dwóch prostych łączących dane pary miejscowości.  Następnie należy odnaleźć autora pomnika związanego z Konstytucją Trzeciego Maja, znajdującego się w tym mieście. Pomnik ten stoi w tym mieście ponad 100 lat i to właśnie tam odbywają się majowe uroczystości patriotyczne.

Imię i nazwisko autora pomnika przepiszcie w odpowiednim miejscu w Formularzu Odpowiedzi. Powodzenia!

  1. Kraśnik – Tychy
  2. Częstochowa – Jarosław
Vivat 3 maja_Zadanie 1 - mapa2