Close

Zadanie 4

Przed Wami zadanie, w którym musicie wykazać się umiejętnością logicznego przyporządkowania elementów.

Należy dopasować elementy z lewej do prawej strony – połączyć imiona i nazwiska postaci historycznych do piastowanych przez nich funkcji i stanowisk. Jeden element z lewej strony może zostać połączony wyłącznie z jednym elementem z prawej strony (i odwrotnie). Litery, przyporządkowane zbiorowi po prawej, czytane w odpowiedniej kolejności utworzą rozwiązanie. Warto tu wspomnieć, że hasło jest po prostu ciągiem znaków, nie układa się w żaden logiczny wyraz!

Całe hasło (łącznie z stanowiącą przykład literą) finalnie należy umieścić w Formularzu Odpowiedzi! Powodzenia!