Close

Zadanie 7

O nie! Opozycja sejmowa próbuje udaremnić Posłom i Senatorom dotarcie na obrady! W nocy z 2 na 3 maja 1791 zmienili wygląd Ogrodów Królewskich i stworzyli istny labirynt. Znajdujecie się w samym środku labiryntu, w miejscu oznaczonym cyfrą 1. Aby dostać się do odpowiedniej Sali musicie znaleźć prawidłową drogę. Na każdym rozdrożu będziecie musieli wybrać jedną z dwóch odpowiedzi, która, jeżeli będzie prawidłowa, wyznaczy poprawny kierunek poruszania się.

Literę, którą oznaczona jest Sala na końcu wybranej przez Was ścieżki przepiszcie do Formularza Odpowiedzi. Powodzenia!

 

Na każdym rozdrożu musicie stwierdzić czy zdanie jest prawdziwe:

  1. Konstytucja 3-go Maja przewidywała 3 Izby Parlamentarne.

  2. Konstytucja 3-go Maja obowiązywała do 1799 roku.

  3. Na Litwie również obchodzi się Święto Konstytucji 3-go Maja.

  4. Marszałkiem Sejmu Konwokacyjnego był Stanisław Małachowski.