Close

Zadanie 8

Twórcy Konstytucji Trzeciego Maja byli prawdziwymi patriotami i ich działania miały na celu bronić Polski i jej mieszkańców. Patriotyzm można okazywać na wiele sposobów. Jednym z nich jest szanowanie tradycji i języka ojczystego. Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie języków, zaraz obok chińskiego, z którym problem mają nie tylko obcokrajowcy, ale i rodzimi użytkownicy tego języka. UNESCO szacuje, że nawet 77 proc. Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego po polsku tekstu, a jedynie 2 proc. Polaków jest sprawnych językowo.

To zadanie sprawdzi jak Wy radzicie sobie z językiem polskim i zasadami ortografii jakie w nim obowiązują. Przed Wami krótki fragment przemówienia Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza z dziesięcioma lukami. Uzupełnijcie je.

Litery lub pary liter wpiszcie do formularza odpowiedzi, zgodnie z kolejnością występowania, np.:
„1ą 2ć 3dz 4ę 5h 6ó 7sz 8ś 9u 10ź”

Powodzenia!