Close

KONTAKT

Organizatorem Gry jest:

Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl

tel. 41 342-11-15

Szczegółowe informacje o Grze (również w trakcie jej trwania) można uzyskać w biurze Wykonawcy:

pod nr tel. 41 300-01-19

e-mailowo: biuro@TropemPrzygody.pl