Close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Twoich danych jest Wojewoda Świętokrzyski, którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl, tel. 41 3421115.
  2. Powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się z nim skontaktować  w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, e-mail: iod@kielce.uw.gov.pl.
  3. Wojewoda Świętokrzyski przetwarza Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e- mail) w celu organizacji Gry Miejskiej „VIVAT 3-MAJA!” na podstawie Twojej zgody.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Twoje dane będą udostępniane firmie Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody z siedzibą w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6.
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji Gry jak również okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 
  6. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych.
  7. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Panu/-i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pana/-i zdaniem, przetwarzanie Pana/-i danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  9. Podane przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do wzięcia udziału w Grze Miejskiej „VIVAT 3-MAJA!”.
  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.